Kanovaren

Een kan­otocht op de riv­ier de Ardèche is dè ont­moet­ing met de indruk­wekkende Pont d’Arc en de spec­tac­u­laire Gorges van de Ardèche.

kano

Klim­men

Klim­men, klauteren en tokke­len! Een actieve en uitda­gende dag voor zowel groot en klein. Er is al een bomen­par­cour voor klein­t­jes vanaf 2 jaar.

klimmen

Canyon­ing

Canyon­ing is het, onder pro­fes­sionele begelei­d­ing, afza­kken van een riv­ierbed­ding. Een avon­tuur en prachtige kans om de natuur van het dal van de Eyrieux van dicht­bij te bewonderen.

spleet

Con­tact­gegevens Camp­ing La Garenne

franceOpen van 1 april tot 1 okto­ber 2017.

mailinfo@​campinglagarenne-​ardeche.​fr

phone+33 (0)4 75 62 24 62

house383 Mon­tée de La Garenne
07800 Saint Lau­rent du Pape
Ardèche France

N 44°4934″ — E 4°4544

SARL au cap­i­tal de 9.147,50€ — Siret 350 350 401 00013
RCS Aube­nas B 350 350 401 — N°TVA FR52 350 350 401

Op het schrijfbord